Není jiné cesty kromě JežíšeMy věříme Ježíši Kristu

"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14, 6

READ MORE

Jdeme do světa, abychom sloužiliMilovat Boha znamená milovat člověka

"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." Mk 16, 15

READ MORE

Najdi svou cestu domůTvoje naděje je v Bohu, který nás miluje!

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." Mt 11, 28

READ MORE

Společně na cestě

Farnost v Rokytnici nad Rokytnou je společenstvím věřících, kteří jdou po různých cestách za jedním cílem. Tím cílem je Bůh,

Večery chval

Od nepaměti člověk zpívá, ať je mu hej či je smutný, hudbou a zpěvem dokáže vyjádřit hloubku svého nitra -

Evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky jsou společenstvím, které vytvářejí jednotliví členové farnosti. Společně se modlíme, sdílíme svoje zkušenosti s Bohem a vzájemně

Chrámový pěvecký Sbor ROSA

Jsme amatérský pěvecký sbor složený ze členů téměř všech věkových kategorií - od dětí školou povinných, přes studenty až po

P. Jan Bula

Služebník Boží

Důležitou osobností naší farnosti je P. Jan Bula. Nejprve sloužil v Rokytnici jako farní vikář a následně jako farář farnosti. Dne 30. 4. 1951 byl při výuce náboženství zatčen a následně 20. 5. 1952 po vykonstruovaném procesu zavražděn komunistickým režimem.