Farní pouť za sv. Anežkou

Date :
12. 10. 2019
Venue :
Praha
Time :
06:00 - 19:00

– Návštěva Anežského kláštera a proglídka sbírek
– Oběd
– Prohlídka kláštera Křižovníků s červenou hvězdou
– Mše sv. v kostele sv. Františka s uctěním ostatků sv. Anežky