OPATŘENÍ

Date :
12. 3. 2020
Venue :
Rokytnice n. Rok.

OPATŘENÍ

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ZE DNE 12. 3. 2020 A ROZHODNUTÍM BISKUPA VOJTĚCHA CIKRLEHO PRO BRNĚNSKOU DIECÉZI

  • Počínaje nedělí 15. 3. 2020 se ruší veřejná účast na všech bohoslužbách v Rokytnici nad Rokytnou a Chlístově. Mše svaté budou slouženy v ohlášený čas, ale pouze bez přítomnosti věřících.
  • Farníci, kteří se nemohou osobně účastnit bohoslužeb, mohou svou nedělní povinnost mše svaté, splnit sledováním televizního či rádiového přenosu TvNoe, TvLux nebo poslechem Rádia Proglas nebo live stream na facebookovém profilu farnosti Rokytnice. Podrobnosti na www.cirkev.cz
  • Důrazně vyzývám k hygieně rukou, používání ochranných pomůcek a při sebemenších příznacích jakéhokoli respiračního onemocnění okamžitě telefonicky kontaktovat svého lékaře. Podrobnosti na www.szu.cz
Prosím o připojení ke každodenní modlitbě ve 20:00, za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, a za zemřelé, modlitbou Slavného růžence a Korunkou Božího milosrdenství.
Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou
jan krbec, farář