Účast na bohoslužbách od 23. 11.

Date :
28. 11. 2020
Venue :
Rokytnice n. Rokytnou

Dle nařízení vlády ze dne 20. 11. se od 23. 11. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele může účastnit celkem nejvýše 20
účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Ve všední den se mohou v naší farnosti účastnit bohoslužeb i ostatní farníci mimo rodiny, která si zadala úmysl mše sv.

V neděli se bohoslužeb budeme účastnit jen prostřednictvím YouTube kanálu farnosti Rokytnice, či prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků.