P. Jan Krbec

P. Jan Krbec se narodil v Praze, ale studium bohosloví nastoupil za brněnskou diecézi a farnost Třešť. Po šesti letech studia a formace v Olomouckém kněžském semináři následoval jáhenský rok ve Znojmě. Kněžské svěcení pak přijal v červnu roku 2009. Od 1. 9. 2018 je ustanoven farářem farnosti Rokytnice. Během roku 2018 také začal jako externí redaktor spolupracovat s Rádiem Proglas. Podílí se zde na pořadu Křesťan a svět, Okolu stolu a zároveň je pracovníkům k dispozici pro duchovní doprovázení.

Pořady odvysílané na Rádiu Proglas