Duchem Božím je Ježíš vyveden na poušť. Je to událost, která bezprostředně následuje po Ježíšově křtu v Jordánu. Po té, co se na křtu setkává s čistou Otcovou láskou: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ Mt 3,17 a bere na sebe náš hřích, setkává se na poušti s čistým zlem.

 

Ježíš vstupuje také do našich osobních pouští, aby nás jimi vítězně provedl. Vstupuje do našich bojů a slabostí, aby je nesl spolu s námi. Na poušti vstoupil do zápasu se zlem, které bylo předzvěstí onoho posledního zápasu na kříži, ve kterém nad zlem definitivně zvítězil. Ježíš jako vítěz chce zvítězit i v každém našem boji a zápase, aby i nás k definitivnímu vítězství dovedl.

 

Postavme se tedy za Ježíše a jeho kříž. Nikdo a nic nás pak nebude moct přemoci. 

 

Foto Brad Fickeisen on Unsplash