Časy obřadů a bohoslužeb na YouTube kanálu brněnského biskupství

Katedrála Petrov

Zelený čtvrtek

9.00 hodin -  missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.
17.30 hodin - otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.

 

Velký pátek

15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.

 

Bílá sobota

20.30 hodin - oba otcové biskupové

 

Boží hod velikonoční

10.30 hodin – otec biskup Vojtěch