Setkání s knězem

Setkání s knězem

Pryč jsou ty doby, kdy kněz seděl celé dny na faře a čekal, až za ním někdo přijde, aby měl konečně něco na práci. Služba kněze je rozmanitá a musí plnit rozličné úkoly, které jsou mnohdy časově náročné. Nemůže být tudíž vždy k dispozici na faře jakmile zazvoníte. Nezlobte se tedy na něj, pokud jej osobně na faře nezastihnete.

 

Pokud se chcete s knězem osobně setkat, je dobré si nejdříve schůzku předem domluvit a to po mši sv. v sakristii, prostřednictvím emailu, telefonu nebo chatu sociálních sítí.

 

Pondělí je pro kněze neděle. Je to často jediné volno, které má a které potřebuje k osobnímu zotavení a načerpání sil. Proto jej prosím v tento den nijak nekontaktujte a nic po něm nechtějte. Výjimku tvoří návštěva umírajícího tzv. zaopatření nebo převoz do nemocnice. V tom případě prosím kněze kontaktujte určitě.