Náboženství

Náboženství

Hodiny náboženství ve školním roce 2024 / 2025 budou probíhat formou Katecheze Dobrého Pastýře.

Skupinu dětí 3 - 6 let povede Alena Kostelníková a Renáta Lojdová. Katecheze Dobrého Pastýře počítá s tímto věkem, jako s nejlepším časem pro začátek doprovázení dětí ve víře, proto je dobré začít v tomto věkovém rozmezí. 

Přihláška do skupiny dětí 3 - 6 let ZDE 

 

Skupinu dětí 7 - 8 let (tedy 1. a 2. třídu) zatím nemá kdo vést. Pokud by se našla / našel někdo ochotný bude to jen dobře. Přesto se prosím přihlaste pro zjištění zájmu o tuto skupinu. 

Přihláška do skupiny dětí 7 - 8 let ZDE

 

Katecheze Dobrého pastýře