Kostel sv. Jana Křtitele

Logo Kostel sv. Jana Křtitele
O místu:

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou je v jádru románský (nepřímo zmiňován v letech 1190 a 1220); kolem kostela byl až do začátku 19. stol. hřbitov a zdá se, že částečně zachovaná hřbitovní zeď plnila ve své době i obrannou funkci. V renesanční době byla původní apsida prodloužena (nahrazena?) obdélníkovým presbytářem s přilehlou sakristií a nad ní se nacházející oratoří. O něco později byla zaklenuta původně plochostropá loď kostela, opatřená prostornějšími okny (pozůstatky předchozích raně středověkých špaletových okének jsou patrny na půdě kostela).

Zásadní přestavba kostela proběhla roku 1750 – v průčelí kostelní lodi byla postavena nová zděná věž (místo původní dřevěné), na obou stranách lodi byly postaveny boční kaple a pro přístup do areálu kostela bylo vybudováno kamenné schodiště zdobené osmi sochami světců.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 10.8. do 20.8.2022)

Den Čas Druh intence
pátek
12.8.
18:00 Mše svatá Za manžela, syna, rodinu Dočekalovu, Benáčkovu, Procházkovu a duše v očistci
18:30 Adorace

ADORACE

neděle
14.8.
08:00 Mše svatá

Za farníky farnosti Rokytnice a Újezd

pondělí
15.8.
19:00 Mše svatá Za Adolfa Vojtíška a za duše v očistci
pátek
19.8.
18:00 Mše svatá Za zemřelou rodinu Doležalovu a Machovcovu a za živou rodinu
18:30 Mše svatá

ADORACE

Místo uskutečnění

49.1839014N, 15.7722717E

Sdílejte info