Kostel sv. Jana Křtitele

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel sv. Jana Křtitele
O místu:

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou je v jádru románský (nepřímo zmiňován v letech 1190 a 1220); kolem kostela byl až do začátku 19. stol. hřbitov a zdá se, že částečně zachovaná hřbitovní zeď plnila ve své době i obrannou funkci. V renesanční době byla původní apsida prodloužena (nahrazena?) obdélníkovým presbytářem s přilehlou sakristií a nad ní se nacházející oratoří. O něco později byla zaklenuta původně plochostropá loď kostela, opatřená prostornějšími okny (pozůstatky předchozích raně středověkých špaletových okének jsou patrny na půdě kostela).

Zásadní přestavba kostela proběhla roku 1750 – v průčelí kostelní lodi byla postavena nová zděná věž (místo původní dřevěné), na obou stranách lodi byly postaveny boční kaple a pro přístup do areálu kostela bylo vybudováno kamenné schodiště zdobené osmi sochami světců.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 23.9. do 3.10.2023)

Den Čas Druh intence
neděle
24.9.
08:00 Mše svatá

Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd

čtvrtek
28.9.
08:00 Mše svatá

Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

neděle
1.10.
08:00 Mše svatá

Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd

Místo uskutečnění

49.1839014N, 15.7722717E

Sdílejte info