Kostel sv. Jana Křtitele

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel sv. Jana Křtitele
O místu:

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou je v jádru románský (nepřímo zmiňován v letech 1190 a 1220); kolem kostela byl až do začátku 19. stol. hřbitov a zdá se, že částečně zachovaná hřbitovní zeď plnila ve své době i obrannou funkci. V renesanční době byla původní apsida prodloužena (nahrazena?) obdélníkovým presbytářem s přilehlou sakristií a nad ní se nacházející oratoří. O něco později byla zaklenuta původně plochostropá loď kostela, opatřená prostornějšími okny (pozůstatky předchozích raně středověkých špaletových okének jsou patrny na půdě kostela).

Zásadní přestavba kostela proběhla roku 1750 – v průčelí kostelní lodi byla postavena nová zděná věž (místo původní dřevěné), na obou stranách lodi byly postaveny boční kaple a pro přístup do areálu kostela bylo vybudováno kamenné schodiště zdobené osmi sochami světců.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 25.7. do 4.8.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
26.7.
13:00 Mše svatá

Pohřeb Anny Hlouchové

pátek
2.8.
18:00 Mše svatá

Za krásná a radostná manželství, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera

sobota
3.8.
07:30 Mše svatá

Za snoubence a za víru, naději a lásku, za Boží milosrdenství a požehnání s prosbou o ochranu a vedení Panny Mare

neděle
4.8.
08:00 Mše svatá

Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

Místo uskutečnění

49.1839014N, 15.7722717E

Sdílejte info