Kostel sv. Jana Křtitele

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel sv. Jana Křtitele
O místu:

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou je v jádru románský (nepřímo zmiňován v letech 1190 a 1220); kolem kostela byl až do začátku 19. stol. hřbitov a zdá se, že částečně zachovaná hřbitovní zeď plnila ve své době i obrannou funkci. V renesanční době byla původní apsida prodloužena (nahrazena?) obdélníkovým presbytářem s přilehlou sakristií a nad ní se nacházející oratoří. O něco později byla zaklenuta původně plochostropá loď kostela, opatřená prostornějšími okny (pozůstatky předchozích raně středověkých špaletových okének jsou patrny na půdě kostela).

Zásadní přestavba kostela proběhla roku 1750 – v průčelí kostelní lodi byla postavena nová zděná věž (místo původní dřevěné), na obou stranách lodi byly postaveny boční kaple a pro přístup do areálu kostela bylo vybudováno kamenné schodiště zdobené osmi sochami světců.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 26.2. do 7.3.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
1.3.
18:00 Mše svatá

Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera

sobota
2.3.
07:30 Mše svatá Za Milana a Jana Dočekalovy, švagrovou, rodiče a ochranu pro celou rodinu
neděle
3.3.
08:00 Mše svatá

Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd

čtvrtek
7.3.
07:30 Mše svatá Za Františka Svobodu a dvoje rodiče

Místo uskutečnění

49.1839014N, 15.7722717E

Sdílejte info