Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 1.8. do 3.10.2021

Den Čas Místo a text
neděle
1.8.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
pátek
6.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
neděle
8.8.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
10:30 Kaple Chlístov: Za Karla Nováka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
středa
11.8.
18:00 Kaple Chlístov: Za zemřelou Miladu Špačkovou a za celou živou a zemřelou rodinu Špačkovu.
čtvrtek
12.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Za Julii Novotnou, manžela, syna Josefa, vnučku Marušku a duše v očistci
pátek
13.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Za živou a zemřelou rodinu Rolníkovu, Kejdovu, Škrdlovu a přízeň
sobota
14.8.
07:30 Kostel Rokytnice: Za Jana Špačka a živou a zemřelou rodinu
neděle
15.8.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
středa
18.8.
18:00 Kaple Chlístov: Za rodiče Zerzánkovy, syna Ivana, Karolínku Hrochovu a duše v očistci
čtvrtek
19.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Za Adolfa Vojtíška, rodinu Vojtíškovu a Štveráčkovu a za duše v očistci
pátek
20.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
sobota
21.8.
07:30 Kostel Rokytnice: Za Václava a Marii Vejmelkovy, živou a zemřelou rodinu
neděle
22.8.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
10:30 Kaple Chlístov: Za Vladislava Krátkého, rodiče Krátkých a Fučíkovy, živou i zemřelou rodinu
středa
25.8.
18:00 Kaple Chlístov: Za rodiče Habešovy, rodinu Matyášovu a Granátovu a duše v očistci
čtvrtek
26.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Na poděkování za 35 let společného života v manželství s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
pátek
27.8.
18:00 Kostel Rokytnice: Mše na společný úmysl
sobota
28.8.
07:30 Kostel Rokytnice: Za rodinu Krátkovu a Příhodovu
neděle
29.8.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
středa
1.9.
18:00 Kaple Chlístov: Za Věru Matyášovu, syna Petra, živou a zemřelou rodinu Matyášovu
čtvrtek
2.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Za živou a zemřelou rodinu Herynkovu a Vejmelkovu, za bratra Jana a duše v očistci
pátek
3.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
sobota
4.9.
07:30 Kostel Rokytnice: Za rodinu Blažkovu a duše v očistci
neděle
5.9.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
středa
8.9.
18:00 Kaple Chlístov: Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
čtvrtek
9.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
pátek
10.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Za Marii Svobodovu, živou a zemřelou rodinu
sobota
11.9.
07:30 Kostel Rokytnice: Na poděkování za Jeníčka, Sofinku, Patrička, a 20 let společného života
neděle
12.9.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
10:30 Kaple Chlístov: Za rodiče Hrůzovy a Bobkovy, živou a zemřelou rodinu
středa
15.9.
18:00 Kaple Chlístov: Za rodiče Novákovy, živou a zemřelou rodinu Novákovu a duše v očistci
čtvrtek
16.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Za Františka Svobodu a dvoje rodiče
pátek
17.9.
18:00 Kostel Rokytnice: ( volná intence )
sobota
18.9.
07:30 Kostel Rokytnice: Za rodinu Starých a Štefánkovu
neděle
19.9.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky
10:30 Kaple Chlístov: Za Jaromíra Rygla, dvoje rodiče, a za živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
23.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Na poděkování za 50 a 70 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
pátek
24.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Mše na společný úmysl
sobota
25.9.
07:30 Kostel Rokytnice: Za společenství Modliteb Matek s prosbou o ochranu a požehnání pro rodiny
neděle
26.9.
10:30 Kostel Rokytnice: Za farníky a děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny
středa
29.9.
18:00 Kaple Chlístov: Za Miloslava Sodomku, rodiče Sodomkovy a Novákovy
čtvrtek
30.9.
18:00 Kostel Rokytnice: Za živou a zemřelou rodinu Herbrychovu, Nováčkovu, bratra Miroslava Nováčka a duše v očistci
pátek
1.10.
18:00 Kostel Rokytnice: Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
neděle
3.10.
08:00 Kostel Rokytnice: Za farníky