Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 24. 10. do 31. 10. 2021 - 43. týden

neděle 24. 10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Kaple Chlístov 10:30 Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro děti a jejich rodiny
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 25. 10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
úterý 26. 10. úterý 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 27. 10. středa 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
pátek 29. 10. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 30. 10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 31. 10. 31. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

  • Změna času v neděli 31. 10., ze 3h se posouvá ručička zpět na 2h.
  • Se změnou času, se posouvá i čas večerních bohoslužeb z 18:00 na 17:00.
  • Slavnost Všech Svatých bude v pondělí 1. 11. v 17:00. Památka všech věrných zemřelých 2. 11. bude ještě v 18:00 a bude ji přenášet Radio Proglas.
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 7. 11. ve 14:00.
  • Večer chval v říjnu bude v neděli 31. 10. v 18:00.
  • Tuto neděli je sbírka na misie.

Zpovídání:
(vždy 30 min. před mší sv.)
- neděle 31. 10. 14:00 - 16:00
- pondělí 1. 11. 15:00 - 16:50
- středa 3. 11. Chlístov 17:30 - 19:00
- čtvrtek 4. 11. 17:30 - 19:00 při adoraci
- pátek 5. 11. 15:00 - 16:50