Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný pak může přijmout ostatní svátosti.

 

Podmínky pro křest malého dítěte od 0–6 let

 1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
 2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
 3. Před vlastním křtem účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je podle stavu víry rodičů.
 4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Pokud možno by měl být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nebližší době přijmout svátost biřmování.
 5. Křest má být v té farnosti, ve které žijí rodiče, nebo kde rodiče pravidelně slaví nedělní mši sv. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud žadatelé bydlištěm spadají do jiné farnosti, tak je potřeba donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
 6. Křtí se, po vykonané přípravě při nedělní mši sv., aby svátost křtu mohlo oslavit celé farní společenství.

 

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

 • Viz 1.–5. nahoře
 • Dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět.
 • Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství.

 

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

 

Podmínky pro křest nad 15 let

 • Sám se musí pro křest rozhodnout.
 • Musí přijmout Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a podle víry žít.
 • Minimálně roční příprava formou osobních nebo společných setkání.
 • Křest se uděluje při Velikonoční vigilii.