NÁBOŽENSTVÍ

NÁBOŽENSTVÍ

 

Přihlásit se může každé dítě navštěvující druhý stupeň ZŠ (u sourozenců se mohou přihlásit i děti nižšího stupně, je ale třeba počítat s určitou mírou obtížnosti).

 

Hodiny budou probíhat druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 09:00 na faře v Rokytnici. První hodina náboženství se uskuteční 12. 11. 2022 v 09:00

 

Na následujícím odkazuje přihláška na hodiny náboženství na faře v Rokytnici ve školním roce 2022/2023:

PŘIHLÁŠKA

 

 

 

foto by: debby-hudson-unsplash